Czym się zajmuje wydział?

Wykaz usług - czym zajmuje się wydział?

Wydział zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, prowadzi ewidencje gruntów i budynków, wydaje wypisy i wyrysy oraz inne zaświadczenia z ewidencji gruntów i budynków, prowadzi sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, klasyfikacji gruntów.

 

Szczegółowy wykaz zadań znajduje się tu:

http://www.bip.wabrzezno.pl/wydzial-gospodarki-gruntami-geodezji-kartografii/