Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie jest organem wykonawczym, wybieranym przez Radę Powiatu. 

W VI Kadencji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie stosownymi uchwałami radni wybrali czteroosobowy skład Zarządu Powiatu.

 


Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz

Wicestarosta Karol Sarnecki

Członkowie Zarządu Bożena Szpryniecka i Wiesław Siciński

  • ZARZĄD POWIATU

Na zdjęciu od lewej Członek Zarządu - Bożena Szpryniecka, Wicestarosta: Karol Sarnecki, Starosta Wąbrzeski - Krzysztof Maćkiewicz, Członek Zarządu - Wiesław Siciński

Akty powołania:

Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wąbrzeskiego

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu