Dziś nauka jutro praca V

  • komputery2
  • logo projektu

Zespół Szkół w Wąbrzeźnie otrzymał nowy sprzęt

2 pracownie tj. pracownia ekonomiczna i logistyczna w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie otrzymały nowy sprzęt komputerowy i multimedialny dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca V”.  Projekt zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

Pracownia do logistyki została wyposażona w:

- 7 przenośnych komputerów Lenovo wraz z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office

 

Pracownia ekonomiczna została wyposażona w:

- 11 przenośnych komputerów Lenovo wraz z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office

- 1 projektor multimedialny Epson EB-FH06

- 1 Skaner Canon

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca V”
Nr RPKP.10.02.03-04-0049/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 280 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 252 000,00 zł
Wkład własny: 28 000,00 zł

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • komputery1
  • komputery3
  • komputery4
  • logistyk1 logistyk
  • logistyk2 logistyk

Wstecz