Dziś nauka jutro praca IV

  • REKRUTACJA
  • logo projektu

Powiat Wąbrzeski ogłasza nabór uczniów na kursy w ramach projektu "Dziś nauka jutro praca IV".

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZNIÓW DO PROJEKTU

 „Dziś nauka jutro praca IV” nr RPKP.10.02.03-04-0006/19         

Powiat Wąbrzeski ogłasza  nabór na Kursy dla uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie w ramach projektu pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Wąbrzeskim poprzez kompleksową współpracę Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31 stycznia 2023 r.

 Projekt skierowany jest do uczniów:

  • Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie
    • Kurs spawania metodą TIG i MAG dla 24 uczniów
    • Kurs spawania metodą MMA dla 16 uczniów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  • w Biurze Projektu znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno, pokój 208,209.

Termin składania dokumentów: od 22 marca 2022r. do 5 kwietnia 2022r.

 Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału poprzez składanie deklaracji uczestnictwa w sekretariacie Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie oraz w Biurze projektu.

 

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie

Wolności 44

pokój 208,209

tel. 56 688 24 50-57, wew. 158, 152

e-mail: wr@wabrzezno.pl

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji