Dziś nauka jutro praca IV

  • pracownia językowa3
  • logo projektu

Pracownia językowa w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie

W dobie rozwoju technologicznego możliwe jest wykorzystywanie innowacyjnych metod w nauczaniu. Jednymi z nich są pracownie językowe, w których wykorzystuje się innowacyjne systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę. Dwie takie pracownie zostały utworzone w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach realizacji projektu Dziś nauka jutro praca IV w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Pracownie językowe zostały wyposażone m.in.: jednostki centralne systemu PCPRO, komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem dla każdego ucznia oraz nauczyciela, pojedyncze metalowe pulpity uczniowskie, głośniki ścienne, biurka nauczycielskie, stoliki uczniowski 2 osobowe wraz z krzesłami, projektor multimedialny oraz panele akustyczne. Pracownie językowe będą  służyć nie tylko doskonaleniu wymowy, ale  także zapewnią komfort nauki i pozwolą wszystkim uczniom na zsynchronizowaną pracę w nowoczesnym laboratorium językowym.

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji
  • pracownia językowa1
  • pracownia językowa2
  • pracownia językowa4
  • pracownia językowa5
  • pracownia jezykowa6
  • pracownia językowa7
  • pracownia językowa8