Dziś nauka jutro praca IV

  • Kurs Kursy obrazek
  • logo projektu

Rozpoczęcie zajęć i kursów – ,,Dziś nauka jutro praca IV"

Rok szkolny 2021/2022 już się rozpoczął. Uczniowie wrócili do szkół po prawie roku zdalnej nauki, dzięki czemu nasze działania projektowe mogą być w pełni realizowane. W tym roku w ramach projektów zaplanowaliśmy liczne kursy oraz zajęcia dodatkowe.

W ramach „Dziś nauka jutro praca IV” zrekrutowani uczniowie będą brać udział w:

  • Kurs Prawa jazdy – udział weźmie 40 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie. Kurs teoretyczny ma obejmować 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu przepisów ruchu drogowego i ratownictwa medycznego, natomiast szkolenie praktyczne mające na celu przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B będzie trwało 30 godzin zegarowych na osobę. Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, po czym uczniowie przystąpią do egzaminów państwowych w wybranym przez siebie ośrodku WORD. Kurs zostanie przeprowadzony przez OSK ELKA Krzysztof Osmański który swoją siedzibę ma w Kowalewie Pomorskim. Zajęcia teoretyczne odbędą się w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie. Teoria rozpoczyna się już 17.09.2021.
  • Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV w zakresie eksploatacji urządzeń - udział weźmie 15 uczniów Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (Technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, monter maszyn i urządzeń). Plan kursu będzie obejmował m.in: podstawy elektrotechniki, ustawa Prawo energetyczne i organizacja pracy przy urządzeniach elektrycznych, instalacje elektryczne w budynkach, ochrona przeciwpożarowa w instalacjach. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu kwalifikacyjnego. Jeżeli go zdadzą otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN oraz dokument potwierdzający uprawnienia wydane przez komisję energetyczną. Kurs rozpocznie się na przełomie października i listopada 2021. Odbędzie się w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie, a przeprowadzi go Zakład Doskonalenia Zawodowego z Torunia.
  • Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe - udział weźmie 20 osób z Zespołu Szkół w Wąbrzeźnie (Technik mechanik, technik mechatronik, operator obrabiarek skrawających, monter maszyn i urządzeń). Kurs będzie trwał 55 godzin ( 40 godzin teoretycznych i 15 godzin praktycznych+ egzamin wewnętrzny). Program kursu obejmuje m.in.:  typ stosowanych wózków jezdniowych, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, bezpieczna wymiana i obsługa butli. Po zakończeniu kursu uczniowie przystąpią do egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego. Początek kursu na przełomie września i października 2021. Wykonawcą została firma EUR Consulting Sp. z o.o. z Kwidzyna. Kurs przeprowadzony zostanie na terenie miasta Wąbrzeźno.

15 września kolejna – już druga grupa rozpoczęła również realizację kursu spawania metodą MAG i TIG w ramach projektu „Dziś nauka jutro praca III”. Łącznie w kursie spawania weźmie udział około 50 osób.

Ponadto już w październiku rozpoczną się zajęcia dodatkowe dla uczniów. Na ten rok szkolny zaplanowane są m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, geografii, angielskiego, zajęcia rozwijające z niemieckiego, angielskiego zawodowego, zajęcia dla techników ekonomistów, techników logistyków, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla techników mechaników, zajęcia z programowania obrabiarek numerycznie sterowanych.

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca IV”
Nr RPKP.10.02.03-04-0006/19
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 995 753,75 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 178,37 zł
Wkład własny: 99 575,38 zł

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł

 

  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.

Wstecz