Dziś nauka jutro praca III

 • Dziewczyna pracująca przy biurku
 • logo projektu

Staże zawodowe 2021 zakończone

Wraz z końcem wakacji, zakończyły się nasze coroczne wakacyjne staże zawodowe, które odbywały się  w ramach projektów „Przez naukę do sukcesu III” i „Dziś nauka jutro praca III”. W tym roku udział w stażach wzięło łącznie 52 uczniów – 30 osób to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, a 22 to osoby uczące się w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie (mechatronicy, ekonomiści, logistycy, hotelarze, mechanicy, informatycy).

Uczniowie oprócz zdobycia wiedzy jak funkcjonuje konkretny zawód, nauczyli się również systematyczności, rzetelności, pracy w zespole i cierpliwości co jest niezbędne, aby poradzić sobie nie tylko w dorosłym życiu zawodowym, ale również w codziennej życiowej rutynie.

Po złożeniu wszystkich dokumentów (m.in. dziennik stażu czy lista obecności) uczniowie otrzymali wynagrodzenie za cały miesiąc pracy w wysokości 1500 zł netto. Część uczniów, która dojeżdżała na staż np. komunikacją miejską zwróciła się również o zwrot kosztów dojazdu.

Przez cały okres stażu każda z osób była ubezpieczona od NNW, a pieczę nad nią sprawował wyznaczony opiekun.

Dziękujemy bardzo wszystkim firmom, instytucjom i opiekunom dzięki którym już kolejny rok z rzędu udało się z sukcesem zorganizować staże. Pomoc osób doświadczonych jest nieoceniona dla młodych osób, które już niedługo wkroczą na rynek pracy. Dzięki Waszej pomocy ten start będzie zdecydowanie łatwiejszy.

Uczniowie biorący udział w projekcie „Dziś nauka jutro praca III” brali udział w stażach w następujących przedsiębiorstwach i instytucjach:

 • P.U.H Zbigniew Rydziński
 • Reflex Polska
 • Ampol Merol
 • Worwo
 • Amrol
 • P.P.H.U Leset
 • RW TBS
 • PSB Trops
 • Restauracja Zamkowa
 • P.H.U Solo Bożena Wiśniewska
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
 • Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
 • Urząd Gminy Płużnica
 • Dakk Projekt

Reprezentanci projektu „Przez naukę do sukcesu III” swój staż odbyli w:

 • Wąbrzeskim Domu Kultury
 • Urzędzie Gminy Ryńsk
 • Urzędzie Miasta Wąbrzeźno
 • Miejskiej Telewizji Kablowej
 • Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wąbrzeźnie
 • Zespole Szkół Ogólnokształcących
 • Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Pływaczewie
 • Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie
 • Urzędzie Gminy Książki
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowej Łące
 • Gminnej Bibliotece Publicznej w Książkach

Kolejne staże dopiero za rok, ale nasi uczniowie już za chwilę rozpoczną udział w zajęciach dodatkowych i kursach, które odbywają się w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wiecej informacji wkrótce.

 

Kilka ważnych danych:

Projekt pt.: „Przez naukę do sukcesu III”
Nr RPKP.10.02.02-04-0018/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne Całkowita wartość projektu: 781 445,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 664 228,25 zł
Wkład własny: 117 216,75 zł

 

Projekt pt.: „Dziś nauka jutro praca III”
Nr RPKP.10.02.03-04-0003/18
Beneficjent: Powiat Wąbrzeski
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja
Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Całkowita wartość projektu: 908 430,38 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 772 165,82 zł
Wkład własny: 136 264,56 zł                     

 

 • autor: Emilia Jóśko - Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.
 • DSC_0890
 • IMG_20210806_083937
 • received_538403864041631
 • Reflex
 • Screenshot_2021-08-27-14-26-59-795_com.facebook.katana (2)
 • received_571024987661901
 • staż 3
 • staż 4