Dziś nauka jutro praca III

  • zajęciazajęcia TOT DNJP III
  • logo projektu

W Zespole Szkół w Wąbrzeźnie w ramach unijnego projektu trwają dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla technika organizacji turystyki.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego.  Zawód technika organizacji turystyki ma szerokie możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Dlatego istotną rolę w procesie kształcenia pełnią zajęcia mające na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego.

W trakcje  unijnych zajęć można nabyć dodatkowe  umiejętności w zakresie :

  • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
  • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
  • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
  • prowadzenia informacji turystycznej
  • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
  • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
  • autor: Wydział Funduszy Zewnętrznych i Promocji.