Dziś nauka jutro praca III

  • Uczennice w trakcie stażu
  • logo projektu

Wakacyjne staże zawodowe w ramach projektu „ Dziś nauka jutro praca III”

Po raz kolejny grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie rozpoczęła płatne, wakacyjne staże zawodowe. Młodzież w okresie lipca i sierpnia będzie  zdobywała  umiejętności praktyczne u pracodawców na terenie powiatu wąbrzeskiego. Dodatkowego doświadczenia praktycznego  stażyści  nabywają w lokalnych  firmach : Ergis S.A., Stacja „Orlen”, Leset, Wo-Bud, P.U.H. Rydziński Istalacje, MPL Dariusz Czyżak, F.H.U. Tomasz Wierzbowski

          Program stażu wykracza poza zakres kształcenia praktycznego określonego w podstawie programowej nauczania danego zawodu , co pozwala uczniom na rozwój i zdobycie nowych umiejętności w realnych warunkach pracy. Każdy stażysta po przepracowaniu 150 godzin otrzyma wynagrodzenie, które może przeznaczyć na dowolny cel.

  • 1. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 2. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 3. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 4. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 5. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 6. Uczniowie w trakcie odbywania stażu
  • 7. Uczniowie w trakcie odbywania stażu