Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla ZSZ

Sala gimnastyczna w budowie

 

Trwa budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.
15 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie zespołu ds. budowy sali gimnastycznej. Podczas spotkania omówiony został stan realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru  nie wniósł uwag do wykonywanych robót przez firmę Solgrud Sp. z o.o.  Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski zapoczątkował dyskusję na temat zmiany harmonogramu robót budowlanych i skrócenie terminu realizacji obiektu. Przedstawiciel firmy Solgrud zgłosił gotowość zakończenia budowy do końca 2009 r.. Zaproponował nowy harmonogram  z terminem zakończenia do  15.12.2009 r.. Starosta Wąbrzeski poinformował, że nowy harmonogram zostanie przedstawiony Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W dalszej części uczestnicy spotkania złożyli wizytę na placu budowy.

Projekt „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie
 • Budowa sali gimnastycznej przy ZSZ w Wąbrzeźnie

Wstecz