Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

Umowa o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie" podpisana

   W dniu 23 grudnia 2013 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie” pomiędzy beneficjentem projektu – Powiatem Wąbrzeskim, a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

   Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wynosi 20 568 792,72 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  10 284 396,36 zł.  

   Ze strony beneficjenta podpisy pod umową złożyli Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Bożena Szpryniecka Wicestarosta oraz Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowali Piotr Całbecki Marszałek Województwa oraz Edward Hartwich Wicemarszałek Województwa.

   Złożenie podpisów odbyło się w obecności partnerów współfinansujących przedsięwzięcie tj. Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie, Leszka Kawskiego Burmistrza Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz Władysława Łukasika Wójta Gminy Wąbrzeźno.

   W spotkaniu uczestniczyli również Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa oraz Kamila Radziecka - Dyrektor Departamentu Wdrażania RegionalnegoProgramu Operacyjnego

 

Artykuł zamieszczony na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl tutaj

 

 

drukuj (Umowa o dofinansowanie projektu pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie" podpisana)

  • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2013-12-23
  • Logo projektu
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie