Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Remont placu przy ZSO

Przebudowa i utwardzenie kostką betonową placu przy ZSO w Wąbrzeźnie

W 2017 r. sfinansowaliśmy przebudowę i utwardzenie kostką betonową placu o pow. 1 280 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie za kwotę 127 203,45 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Poniesione wydatki, pokryte środkami własnymi, obejmują:

  1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 2 900,00 zł;
  2. roboty budowlane: 123 303,45 zł;
  3. nadzór inwestorski: 1 000,00 zł.
  • PLAC PRZY ZSO (1)
  • PLAC PRZY ZSO (2)
  • PLAC PRZY ZSO (3)
  • PLAC PRZY ZSO (4)