Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Plac przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym we Wroniu

Przebudowa placu o powierzchni 780 m2 przed budynkiem we Wroniu

W 2017 r. sfinansowaliśmy przebudowę placu o pow. 780 m2 przed budynkiem Zespołu Szkół we Wroniu (obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy) za kwotę 87 988,90 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXV/128/2017 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Poniesione wydatki, pokryte dochodami własnymi, obejmują:

  1. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 2 988,90 zł;
  2. roboty budowlane: 85 000,00 zł.
  • PLAC WE WRONIU 1
  • PLAC WE WRONIU 2
  • PLAC WE WRONIU 3
  • PLAC WE WRONIU 4