Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Wyremontowany budynek szpitala w Wąbrzeźnie

Dofinansowaliśmy inwestycję odnowienia elewacji na budynku szpitala

W 2016 r. zrealizowaliśmy inwestycję pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – odnowienie elewacji na budynku szpitala. 

Poniesiony wydatek w wysokości 75 627,16 zł obejmuje pokrycie 50% kosztów odnowienia elewacji na budynku szpitala.

Wydatek został pokryty środkami własnymi powiatu.

  • SZPITAL - TERMOMODERNIZACJA
  • SZPITAL - TERMOMODERNIZACJA 2