Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Nowe skrzydło budynku Starostwa

Termomodernizacja nowego skrzydła budynku Starostwa

W 2016 r. zrealizowaliśmy inwestycję pn. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego – budynek Starostwa Powiatowego – nowe skrzydło. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 170 989,98 zł.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane dochodami własnymi powiatu (w tym kwota 35 440,51 zł pochodziła z udziału w karach i opłatach z tytułu korzystania ze środowiska).

  • BUDYNEK STAROSTWA NOWE SKRZYDŁO
  • BUDYNEK STAROSTWA NOWE SKRZYDŁO 2

Wstecz