Remonty obiektów użyteczności publicznej

 • Termomodernizacja budynku Starostwa

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:

 1. wymianę pokrycia dachowego dachówką karpiówką oraz wraz ze świetlikami z przeźroczystych dachówek; 
 2. wymianę rynien i rur spustowych; 
 3. oczyszczenie wieżyczki; 
 4. wymianę trzech okien typu wole oko oraz wymianę okien w wieżyczce; 
 5. wymianę wyłazów dachowych; 
 6. wymianę masztu do flagi; 
 7. usunięcie i wywiezienie gruzu (ok. 6 ton); 
 8. wymianę instalacji odgromowej; 
 9. remont kominów wraz z wykonaniem ław kominiarskich; 
 10. docieplenie stropodachu styropapą wraz z wykonaniem nowego pokrycia papowego; 
 11. odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem fug i impregnacją cegły.

Poniesione wydatki obejmują:

 1. roboty budowlane wraz z materiałem (wymiana pokrycia dachowego): 267 200,00 zł; 
 2. roboty budowlane (odnowienie elewacji): 108 357,85 zł, 
 3. wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 000,00 zł.

Zostały one pokryte środkami własnymi powiatu.

W części dotyczącej docieplenia stropodachu zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (dział 900 rozdział 90005) w wysokości 114 100,00 zł.

Łączna wartość poniesionych nakładów na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji” wyniosła 493 657,85 zł.

 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 2
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 3
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 4
 • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA