Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Termomodernizacja budynku Starostwa

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji

W ramach realizacji zadania wykonano m.in.:

1) wymianę pokrycia dachowego dachówką karpiówką oraz wraz ze świetlikami z przeźroczystych dachówek;
2) wymianę rynien i rur spustowych;
3) oczyszczenie wieżyczki;
4) wymianę trzech okien typu wole oko oraz wymianę okien w wieżyczce;
5) wymianę wyłazów dachowych;
6) wymianę masztu do flagi;
7) usunięcie i wywiezienie gruzu (ok. 6 ton);
8) wymianę instalacji odgromowej;
9) remont kominów wraz z wykonaniem ław kominiarskich;
10) docieplenie stropodachu styropapą wraz z wykonaniem nowego pokrycia papowego;
11) odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem fug i impregnacją cegły.

Poniesione wydatki obejmują:
1) roboty budowlane wraz z materiałem (wymiana pokrycia dachowego): 267 200,00 zł;
2) roboty budowlane (odnowienie elewacji): 108 357,85 zł,
3) wynagrodzenie inspektora nadzoru: 4 000,00 zł.

Zostały one pokryte środkami własnymi powiatu.


W części dotyczącej docieplenia stropodachu zadanie zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z udziału powiatu w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska (dział 900 rozdział 90005) w wysokości 114 100,00 zł.

Łączna wartość poniesionych nakładów na realizację zadania „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Starostwa Powiatowego wraz z dociepleniem stropodachu, wymianą orynnowania i odnowieniem elewacji” wyniosła 493 657,85 zł.

  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 2
  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 3
  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA 4
  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA

Wstecz