Remonty obiektów użyteczności publicznej

  • Remont dachu w ZSO

Sfinansowaliśmy remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie”. Cała inwestycja zostały sfinansowana ze środków własnych Powiatu. Na roboty budowlane obejmujące wymianę pokrycia dachowego i montaż drabinek przeciwśnieżnych wydatkowano 264 894,88 zł. Na nadzór inwestorski wydatkowana została kwota 2 336,00 zł.

Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących

  • DACH LICEUM 2
  • DACH LICEUM 3
  • DACH LICEUM 4
  • DACH LICEUM