Remonty obiektów użyteczności publicznej

 • Wyremontowany w ramach projektu budynek

Termomodernizacja budynków ZSO, Zespołu Szkół Zawodowych oraz budynku w podwórzu Starostwa

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego, a także ograniczenie ich szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza.


Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej


• budynku nr 2 Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie;
• budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 35 w Wąbrzeźnie;
• budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, ul. Królowej Jadwigi 9 w Wąbrzeźnie.


Inwestycja przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynków dzięki zmniejszeniu strat ciepła, a także dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Realizacja projektu będzie miała istotny wpływ na stan środowiska naturalnego, ponieważ planowane działania termomodernizacyjne przełożą się na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanej ze spalaniem paliwa.


Zakończenie realizacji projektu 29.12.2017r.

 

Beneficjent: Powiat Wąbrzeski

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej
Całkowita wartość projektu: 1 221 706,61 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 811 499,11 zł
 
Wkład własny:  410 207,50 zł

 • Termomodernizacja budynków (1)
 • Termomodernizacja budynków (1)
 • Termomodernizacja budynków (2)
 • Termomodernizacja budynków (3)
 • Termomodernizacja budynków (4)
 • Termomodernizacja budynków (5)
 • Termomodernizacja budynków (6)
 • Termomodernizacja budynków (7)
 • Termomodernizacja budynków (8)
 • Termomodernizacja budynków (9)
 • Termomodernizacja budynków (10)
 • Termomodernizacja budynków (11)
 • Termomodernizacja budynków (12)
 • Termomodernizacja budynków (13)
 • Termomodernizacja budynków (14)
 • Termomodernizacja budynków (15)
 • Termomodernizacja budynków (16)
 • Termomodernizacja budynków (17)
 • Termomodernizacja budynków (18)
 • Termomodernizacja budynków (19)
 • Termomodernizacja budynków (20)
 • Termomodernizacja budynków (21)

Wstecz