Pomoc rodzinie, osobom niepełnosprawnym i ochrona zdrowia

 • Utworzyliśmy placówkę opiekuńczo wychowawczą

Utworzyliśmy placówkę opiekuńczo wychowawczą dla 14 dzieci

Cel projektu

Zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w powiecie wąbrzeskim poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej


W sezonie wakacyjnym 2018 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z utworzeniem placówki opiekuńczo wychowawczej w Powiecie Wąbrzeskim. Budynek w Książkach po byłym DPS został zaadoptowany do utworzenia domu dziecka, w którym przebywać będzie mogło 14 wychowanków.

Działania Zarządu w kierunku pozyskania dofinansownia


W pierwszym półroczu 2018 r. Zarząd Powiatu dokonywał starań w kierunku otrzymania dofinansowania na realizację powyższego zadania, w wyniku czego złożony wniosek uzyskał pozytywną opinię, a powiat uzyskał dotację w wysokości 379 721,47 zł. Pozostałe koszty remontu zostaną pokryte ze środków własnych budżetu powiatu - całkowity koszt prac remontowych szacuje się na kwotę 797 456,38 zł.

Wykonawcą prac budowlanych w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej została Firma REM – BUD SP.J. Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Dąbrowskiego 15, 86 – 300 Grudziądz. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2019 r.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 • Utworzenie placówki opiekuń (2)
 • Utworzenie placówki opiekuń (3)
 • Utworzenie placówki opiekuń (4)
 • Utworzenie placówki opiekuń (5)
 • Utworzenie placówki opiekuń (6)
 • Utworzenie placówki opiekuń (7)
 • Utworzenie placówki opiekuń (8)
 • Utworzenie placówki opiekuń (9)
 • Utworzenie placówki opiekuń (10)
 • Utworzenie placówki opiekuń (11)
 • Utworzenie placówki opiekuń (12)
 • Utworzenie placówki opiekuń (13)
 • Utworzenie placówki opiekuń (14)
 • Utworzenie placówki opiekuń (15)
 • Utworzenie placówki opiekuń (16)
 • Utworzenie placówki opiekuń (17)
 • Utworzenie placówki opiekuń (18)
 • Utworzenie placówki opiekuń (19)
 • Utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej