Inwestycje drogowe

  • Starosta, wicestarosta, skarbnik podpisujący umowę

INWESTYCJA 2023: Rozpoczynamy przebudowę kolejnej drogi powiatowej: Niedźwiedź - Tokary

W dniu 18 lipca podpisaliśmy umowę na kolejna inwestycję drogową! W najbliższych miesiącach wyłoniony wykonawca - Zakład Handlowo Budowlany AGA wykona remont drogi powiatowej w Gminie Dębowa Łąka: Niedźwiedź – Tokary.

W ramach tego przedsięwzięcia przebudowane zostanie 3,215 km drogi powiatowej, a łączny koszt inwestycji wyniesie 1 603 863,81zł.

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Fotorelacja z podpisania umowy:

  • podpisanie umowy (1)
  • podpisanie umowy (2)
  • podpisanie umowy (3)
  • podpisanie umowy (4)
  • podpisanie umowy (5)