Inwestycje drogowe

 • Chodnik przy drodze

Chodnik przy markecie DINO to inwestycja, która zwiększyła bezpieczeństwo pieszych

W czerwcu 2023 r. Rada Powiatu pozytywnie oceniła sposób zarządzania budżetem przez Zarząd Powiatu udzielając mu absolutorium za rok 2022. 

Podczas sesji dokonaliśmy przeglądu wykonanych w ubiegłym roku inwestycji – tych największych jak zakończenie przebudowy drogi Czaple-Ryńsk, a także niewielkich jak budowa przejść dla pieszych.

Istotną dla mieszkańców Gminy Książki była inwestycja wykonana w 2022 r. polegająca na budowie chodnika w centrum wsi przy markecie DINO.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 349 991,33 zł i został sfinansowany w wysokości

 • 233 011,68 zł przez Gminę Książki oraz
 • 116 979,65 zł z budżetu powiatu.

Budowa chodnika wzdłuż wyremontowanej drogi powiatowej zwiększa bezpieczeństwo poruszających się do marketu pieszych. Współpraca samorządu powiatu i Gminy Książki pozwoliła na sprawne wykonanie budowy odpowiadając na potrzeby pieszych.

 • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Chodnik przy markecie DINO w Książkach:

 • chodnik przy markecie dino w książkach (1)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (2)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (3)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (4)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (5)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (6)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (7)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (8)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (9)
 • chodnik przy markecie dino w książkach (10)