Inwestycje drogowe

  • Starosta podpisuje umowę

INWESTYCJA 2023: Podpisaliśmy umowę na remont kolejnego odcinka drogi Książki-Kruszyny oraz w centrum wsi Zaskocz!

4 lipca spotkaliśmy się z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "Drobud" Sp. z o.o. by podpisać umowę na realizację kolejnych inwestycji. 

Umowa dotyczy przebudowy drogi powiatowej w centrum wsi Zaskocz oraz kontynuację przebudowy drogi powiatowej na odcinku Książki- Kruszyny do granicy z Powiatem Brodnickim.

Łączny koszt robót budowlanych wyniesie 4 938 600,91 zł. 

95% tej  kwoty pozyskaliśmy w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. 

Wkład własny zostanie sfinansowany po połowie z budżetu powiatu oraz Gminy Książki.

O rozpoczęciu prac wraz z fotorelacją poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej i facebooka!

  • autor: SG - Wydział Organizacyjny

Fotorelacja z podpisania umowy:

  • podpisanie umowy na przebudowę dróg (1)
  • podpisanie umowy na przebudowę dróg (2)
  • podpisanie umowy na przebudowę dróg (3)
  • podpisanie umowy na przebudowę dróg (4)