Inwestycje drogowe

  • Remont skrzyżowania

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Niedźwiedź - Tokary i Łobdowo - Wrocki

Zadanie do realizacji zostało wprowadzone uchwałą Nr XIII/84/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2020 r.

Poniesione wydatki sfinansowane dochodami własnymi w łącznej wysokości 104 365,75 zł obejmują:
1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 4 920,00 zł;
2) roboty budowlane: 99 445,75 zł.
Realizacja zadania została zakończona w maju 2020 r.

  • REMONT SKRZYŻOWANIA
  • REMONT SKRZYŻOWANIA 2
  • REMONT SKRZYŻOWANIA 3

Wstecz