Inwestycje drogowe

 • Droga Wąbrzeźno - Książki

Przebudowa drogi powiatowej od ul. Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do Książek

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1710 C Wąbrzeźno Książki realizowane było w trzech etapach, które były realizowane w następujących miesiącach:
I Etap od km 0+000 do 4+300 – od  maja do października 2015 r.
II Etap od km 4+300 do km 5+140 od maja do sierpnia 2016 r.
III Etap od km 5+140 do km 11+662” od lipca do grudnia 2018 r.


Łącznie przebudowano odcinek prawie 12 km od skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z ul Żwirki i Wigury w Wąbrzeźnie do skrzyżowania w centrum Książek.


Łączny koszt wszystkich etapów wyniósł: 10 678 976,82 zł
I Etap: 2 943 369.64 zł
II Etap: 696 652,06 zł
III Etap: 7 047 955,12 zł

 • autor: AUTOR TREŚCI
 • Droga wąbrzeźno - Książki (1)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (2)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (3)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (4)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (5)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (6)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (7)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (8)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (9)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (10)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (11)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (12)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (13)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (14)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (15)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (16)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (17)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (18)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (19)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (20)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (21)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (22)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (23)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (24)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (25)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (26)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (27)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (28)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (29)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (30)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (31)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (32)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (33)
 • Droga wąbrzeźno - Książki (34)