Inwestycje drogowe

  • Droga Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska na odcinku prawie 3,5 km. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Płużnica. Całkowity koszt inwestycji to 2 466 020,84 zł.


W ramach przebudowy wykonawca, firma Colas Polska Sp. z o. o., wykonała:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
odwodnienie korpusu drogowego,
przebudowę przepustu o śr. 1000 mm,
krawężniki i obrzeża
podbudowę z kruszywa łamanego, z mieszanki mineralno-asfaltowej i betonowej,
nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej i kostki brukowej,
roboty wykończeniowe,
oznakowanie pionowe i poziome,
montaż urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego): bariery, aktywny znak D-6.

  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (1)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (2)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (3)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (4)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (5)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (6)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (7)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (8)
  • WIEWIÓRKI-NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA (9)

Wstecz