Inwestycje drogowe

 • Droga powiatowa Rywałd-Dębowa Łąka

Przebudowa drogi powiatowej 1424C Rywałd-Dębowa Łąka (remont odcinka w centrum Książek)

Powiat zakończył  przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1424C Rywałd – Dębowa Łąka. Na przeprowadzenie inwestycji Powiat Wąbrzeski uzyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe 50% zostało sfinansowane po połowie przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Książki. Całkowity koszt inwestycji to 1 499 440,76 zł.  Wykonawcą inwestycji była firma Colas Polska Sp. z o. o.,  która na prawie kilometrowym odcinku w centrum Książek wykonała:

przebudowę nawierzchni drogi na dł. 996 m wraz z poszerzeniami do szerokości 5,5 m,
budowę chodnika o szerokości 1,5 m i długości 501 m oraz przebudowę istniejącego chodnika, 
przejścia dla pieszych oznakowanych znakiem aktywnym D-6 oraz zabezpieczonych światłami odblaskowymi (tzw. Kocie oczka),
przebudowę istniejących oraz budowę nowych zjazdów – 30 szt.,
budowę zatoki postojowej wzdłuż jezdni przy szkole o szerokości 5 m i długości 65,0 m,
ścinkę i umocnienie obustronne poboczy gruntowych tłuczniem,
odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów,
humusowanie i obsianie trawą skarp,
oznakowanie pionowe, w tym aktywny znak D-6 na przejściach dla pieszych,
montaż radaru z tablicą informującą o prędkości pojazdu, w obszarze Szkoły Podstawowej i Przedszkola,
oznakowanie poziome w ilości 314 m²,
balustrady ochronne U-11a w ilości 76,0 m.

 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (1)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (2)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (3)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (4)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (5)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (6)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (7)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (8)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (9)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (10)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (11)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (12)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (13)
 • RYWAŁD-DĘBOWA ŁĄKA (14)