Inwestycje drogowe

 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO

Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk - Sierakowo

Powiat Wąbrzeski na to zadanie otrzymał  50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część zostanie sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.  Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o.  Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 485 023 zł.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

Remont nawierzchni drogi poprzez wykonanie profilowania nawierzchni w ilości 75 kg/m2 oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm;
Ścinkę i umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem;
Remont 1 skrzyżowania z drogą powiatową oraz 3 skrzyżowań z drogami gminnymi;
Wykonanie peronów autobusowych;
Oczyszczenie i konserwacja istniejących rowów przydrożnych;
Wykonanie oznakowania pionowego, w tym znaków aktywnych D-6;
Wykonanie oznakowania poziomego.

 

 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (1)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (2)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (3)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (4)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (5)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (6)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (7)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (8)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (9)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (10)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (11)
 • DROGA RYŃSK - SIERAKOWO (12)