Inwestycje drogowe

 • Droga Wąbrzeźno - Lembarg

Remont drogi powiatowej nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (w miejscowości Myśliwiec)

Przebudowę na odcinku Wąbrzeźno - Lembarg (od km 0+000 do km 2+582) wykonał Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp.k. Całkowita kwota inwestycji wynosi 1 196 836 zł.  Powiat Wąbrzeski na to zadanie pozyskał 50% dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała część została sfinansowana po 25% przez Powiat Wąbrzeski i Gminę Ryńsk.

Zakres inwestycji obejmował:      

remont nawierzchni poprzez profilowanie i wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 2 582 m,
umocnienie poboczy gruntowych tłuczniem na odcinku 2 582 m,
remont zjazdów do posesji - 11 szt.,
remont skrzyżowań - 4 szt.,
oczyszczenie i konserwację istniejących rowów na odcinku 2582 m,
wykonanie oznakowania pionowego, w tym aktywnego znaku D-6 na przejściach dla pieszych,
wykonanie oznakowania poziomego.
 

 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (1)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (2)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (3)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (4)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (5)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (6)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (7)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (8)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (9)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (10)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (11)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (12)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (13)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (14)
 • WĄBRZEŹNO - LEMBARG (15)