Inwestycje drogowe

 • Droga Bursztynowo - Blizno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo–Blizno

Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo-Blizno na odcinku od km 1+360 do km 2+528 realizowana była z dofinansowaniem w wysokości 509 040,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Operacja „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zgodnie z podpisaną w dniu 25 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umową o przyznaniu pomocy wykonanie prac budowlanych zostało zaplanowane na przełom 2017 i 2018 roku. Na ogłoszony w 2016 roku przetarg na wybór wykonwwcy zadania w formuje „zaprojektuj i wybuduj” zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” S    p. z o.o. w Wąbrzeźnie. Podpisana w dniu 27 stycznia 2017 r. umowa przewidywała zakończenie prac budowlanych do 31 stycznia 2018 r. Zadanie zostało wykonane w terminie.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 900 825,37 w tym:
Dofinansowanie ze środków unii europejskiej: 509 040,00 zł
Środki własne powiatu: 290 960,00 zł.

 • Bursztynowo-Blizno (1)
 • Bursztynowo-Blizno (2)
 • Bursztynowo-Blizno (3)
 • Bursztynowo-Blizno (4)
 • Bursztynowo-Blizno (5)
 • Bursztynowo-Blizno (6)
 • Bursztynowo-Blizno (7)
 • Bursztynowo-Blizno (8)
 • Bursztynowo-Blizno (9)
 • Bursztynowo-Blizno (10)
 • Bursztynowo-Blizno (11)
 • Bursztynowo-Blizno (12)
 • Bursztynowo-Blizno (13)
 • Bursztynowo-Blizno (14)
 • Bursztynowo-Blizno (15)
 • Bursztynowo-Blizno (16)
 • Bursztynowo-Blizno (17)
 • Bursztynowo-Blizno (18)