Inwestycje drogowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie

W dniu 27 maja 2015 r. w Pływaczewie odbyło się uroczyste otwarcie drogi Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski, Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna, Władysław Łukasik Wójt Gminy Wąbrzeźno, Andrzej Okruciński Starosta Golubsko-Dobrzyński, Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Ryszard Bober Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kamila Radziecka Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Cieszyński Menadżer Projektu Skanska S.A.

Następnie w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się konferencja, na której zebrali się m. in. przedstawiciele wszystkich samorządów biorących udział w projekcie, przewodniczący sejmiku województwa, dyrektor departamentu wdrażania RPO, przedstawiciele wykonawcy firmy Skanska S.A. i Trade Company Delta Sp. z o.o., Getin Noble Bank SA, spółki Drogi Powiatowe sp. z o.o., inspektor nadzoru. Podczas tego spotkania dokonano podsumowania projektu. Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy samorządami w wykonywaniu tak dużych inwestycji. Dyrektor Departamentu RPO Kamila Radziecka podziękowała za bardzo dobrą współpracę i realizację zadania. karol Sarnecki Członek Zarządu Powiatu przedstawił prezentację przebiegu wykonania całego projektu. Na zakończenie Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski podziękował wszystkim zaangażowanym w realizacjęcałego projektu.Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Powiat Wąbrzeski w partnerstwie z 4 samorządami:Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Wąbrzeźno, Gminą Miasto Wąbrzeźno.

Droga powiatowa nr 1722C stanowi połączenie drogi krajowej nr 15 z drogami wojewódzkimi nr 534 i 548. Ma duże znaczenie dla rozwoju powiatu wąbrzeskiego, golubsko-dobrzyńskiego oraz zlokalizowanych na trasie jej przebiegu gmin. Droga została przebudowana na całej długości tj. 15,890 km na obszarze miasta Wąbrzeźna oraz gmin Wąbrzeźno i Kowalewo Pomorskie. Początek zrealizowanej inwestycji znajduje się skrzyżowaniu ulic Kopernika i Wolności w Wąbrzeźnie w Wąbrzeźnie, a koniec stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 15 w Kowalewie Pomorskim. Przebudowa polegała na poszerzeniu jezdni z 5,0 m do 6,0 m i zwiększeniu nośności konstrukcji nawierzchni do przeniesienia obciążenia KR3, poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na całej szerokości drogi poza ulicą Wolności, gdzie została przełożona istniejąca kostka brukowa. Wykonano chodniki na ul. Wolności, od Ronda Toruńskiego do Czystochlebia, w centrum Pływaczewa oraz w Kowalewie Pomorskim. Wszystkie przepusty zostały wymienione na  nowe. w ul. Wolności na odcinku od ul. Kopernika do ul. Gen. S. Hallera wykonana została kanalizacja deszczowa i wodociąg. Pobocza zostały wyregulowane, bariery betonowe  zastąpiono barierami energochłonnymi. W zakresie projektu przebudowane zostały skrzyżowania, uporządkowane lokalizacji zatoki autobusowe i przystanki. Ponadto wyposażono drogę w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu.

Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.

Całkowita wartość projektu - 20 568 792,72 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10 284 396,36 zł

Wkład własny samorządów: 10 284 396,36 zł, w tym:

Powiat Wąbrzeski – 15,50 %

Gmina Miasto Wąbrzeźno – 13,50%

Gmina Wąbrzeźno – 11,50%

Powiat Golubsko-Dobrzyński – 4,75%

Gmina Kowalewo Pomorskie – 4,75%

Okres realizacji listopad 2013 r. – maj 2015 r.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi priorytetowej 1. Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

drukuj (Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie)

 • autor: Anna Wetzel - Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych i Promocji, data: 2015-06-01
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (1)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (2)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (3)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (4)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (5)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (6)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (7)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (8)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (9)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (10)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (11)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (12)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (13)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (14)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (15)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (16)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (17)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (18)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (19)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (20)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (21)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (22)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (23)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (24)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (25)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (26)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (27)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (28)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (29)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (30)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (31)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (32)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (33)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (34)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (35)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (36)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (37)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (38)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (39)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (40)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (41)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (42)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (43)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (44)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (45)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (46)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (47)
 • DROGA WĄBRZEŹNO - KOWALEWO POMORSKIE (48)