Wszystkie aktualności PCPR

  • tort

Święto Rodzicielstwa Zastępczego

Pamiętając o Święcie Rodzicielstwa Zastępczego przypadającym na dzień 30 maja Samorząd Powiatu Wąbrzeskiego uczcił ten dzień uroczystymi obchodami. W dniu 12 czerwca 2024 r., w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie Przewodniczący Rady Powiatu w Wąbrzeźnie Marek Markowski wraz ze Starostą Wąbrzeskim Krzysztofem Maćkiewiczem oraz Członkami Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie Pawłem Bartoś oraz Krzysztofem Huzarskim i Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Jarosławem Rybszlegerem uczestniczyli w spotkaniu wraz z rodzinami zastępczymi z terenu Powiatu Wąbrzeskiego. 
Oprócz wspólnego świętowania tradycją jest łączenie obchodów ze zdobywaniem wiedzy rodzin zastępczych i podnoszeniem kompetencji wychowawczych. 
Z tej okazji pierwszym zaproszonym gościem był Pan Janusz Wiśniewski, Wiceprezes Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę”. Prelegent zapoznał rodziny zastępcze ze strukturą fundacji, przedstawił ofertę wsparcia i pomocy dla podopiecznych Fundacji dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym oraz ich rodziców, opiekunów.
Kolejny wykład dotyczył zagrożeń w Sieci oraz tematyki prawa rodzinnego procesowego, który poprowadziły Mecenas Monika Grabowska-Kalista oraz Mecenas Adrianna  Duma.
Rodziny zastępcze zaproszone do otwartej dyskusji i zadawania pytań były bardzo aktywne. 
Po części szkoleniowej przedstawiciele Radnych Powiatu Wąbrzeskiego oraz Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie złożyli rodzinom zastępczym życzenia zdrowia, siły i satysfakcji z pełnionej funkcji oraz wręczyli podziękowania wraz z symboliczną różą dla rodzin zastępczych. 
Tradycyjnie koniec spotkania został uwieńczony tortem, którym poczęstowano wszystkich uczestników spotkania.

  • autor: Katarzyna Derkowska - Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2024-06-13

Fotorelacja

  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego
  • Święto Rodzicielstwa Zastępczego