Wszystkie aktualności PCPR

  • konkurs

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje, iż ogłoszona została VI edycja konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” organizowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej, które stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych, a także do promocji zawodu terapeuty zajęciowego. Kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej można zgłaszać w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. Wnioski należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia 
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


lub składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Plac Teatralny 2 w Toruniu, Biuro Podawczo-Kancelaryjne.
Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i szczegółowych kryteriów przyznawania nagrody w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

 

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2024-06-06