Wszystkie aktualności PCPR

  • Logo PFRON

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

   Program adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Pomoc udzielana jest przez samorządy powiatowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
   Zgodnie z Procedurami realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków  finansowych na realizację programu trwa od dnia 1 czerwca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od 1 sierpnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 roku oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.
   W związku z powyższym Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu w terminie od dnia 5 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. 
   Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

 

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2024-05-20