Wszystkie aktualności PCPR

  • Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”
  • logo

Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”

   Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące zasad realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 odbyło się w dniu 26.04.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie. Pierwsze formy wsparcia dla rodzin z terenu powiatu trwają od 25 kwietnia 2024 r.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni partnerzy poprzednich edycji projektu oraz nowi partnerzy z terenu powiatu wąbrzeskiego kadra pomocy społecznej, szkół podstawowych, pieczy zastępczej i wspierający rodziny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Justyna Przybyłowska przywitała przybyłych na spotkanie gości i przedstawiła projekt. Następnie opiekun projektu z ramienia lidera Pani Aleksandra Fordońska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przestawiła najważniejsze kwestie dotyczące zasad realizacji projektu. 

Uczestnicy otrzymali broszurę informacją zawierającą wszystkie aspekty dotyczące prawidłowej realizacji w/w projektu oraz przedstawiającą szeroki wachlarz usług wsparcia realizowanych przez partnera projektu – PCPR w Wąbrzeźnie m.in.: poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, logopedycznego, warsztatów dla rodzin, zajęć animacyjnych, terapii rodzinnej, superwizji, grup wsparcia dla rodzin, warsztatów dla dzieci i młodzieży, warsztatów „Moje emocje”, spotkań edukacyjnych, korepetycji, zajęć profilaktycznych czy półkolonii.  

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2024-05-02

Fotorelacja

  • Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”
  • Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”
  • Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”
  • Rozpoczął się projekt „Rodzina w centrum Etap I”