Wszystkie aktualności PCPR

  • Logo PFRON

Spotkanie informacyjne – „Niepełnosprawni na rynku pracy”

   Dnia 19.04.2024 r. odbyły się spotkania informacyjne pt. „Niepełnosprawni na rynku pracy” zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie. Celem spotkań było udzielenie szczegółowych informacji o usługach oraz formach wsparcia dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. 
   Zainteresowani otrzymali informacje na temat metod poszukiwania zatrudnienia, aktualnych ofert pracy w powiecie oraz form wsparcia z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie. 
   Podczas spotkania pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie przedstawiła zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zostały wyjaśnione procedury i zasady ubiegania się o dofinansowania 
z zakresu rehabilitacji społecznej oraz omówiono realizowane programy PFRON.
   W ramach promocji, każdy uczestnik spotkania otrzymał broszury informacyjne dot. realizowanych zadań oraz materiały promocyjne PCPR.
  

 

  • autor: Joanna Dzielska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2024-04-24

Galeria

  • spotkanie
  • spotkanie