Wszystkie aktualności PCPR

  • podsumowanie

„Niezastąpieni zastępczy” – podsumowanie

To był pracowity i kreatywny rok dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którzy w roku 2023 wygrali ogólnopolski konkurs w ramach działań fundacji Ernst&Young, która zajmuje się na co dzień wsparciem rodzin zastępczych  i ich wychowanków. 
Wygrana w konkursie pozwoliła na realizację działań w kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn: „Niezastąpieni Zastępczy”
By dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego:
- prowadzone były dyżury pracowników tut. Centrum we wszystkich Urzędach Gmin  i Miasta Wąbrzeźno podczas których mieszkańcy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat rodzicielstwa zastępczego,
- wspólnie z mieszkańcami Powiatu Wąbrzeskiego spędzono czas w trakcie trwania ważnych wydarzeń w naszym Powiecie tj. Dni Wąbrzeźna, Święcie Kolorów 
w Osieczku, w trakcie których zrealizowano Happening, zajęcia artystyczne, malowanie twarzy czy zaplatanie warkoczyków,
- wraz z wychowankami z rodzin zastępczych, przy współpracy profesjonalnego grafika i uprzejmości prywatnego przedsiębiorcy utworzyliśmy wspólnie pierwszy w powiecie MURAL – promujący rodzicielstwo zastępcze!
- zorganizowano Dzień Otwarty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przypadający w weekend, którego  celem było spotkanie z mieszkańcami powiatu i zachęcenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
we współpracy z Profesjonalną Firmą Wąbrzeską nagrano SPOT promujący rodzicielstwo zastępcze, w którym aktorami są nasze rodziny wraz z wychowankami.
Nasza wspólna praca nie była by możliwa dzięki wsparciu naszych partnerów w tym:
- Studio Tatuażu Grafiki i Rysunku LKart,
- Fundacji Manufaktura Kreatywnego Rozwoju,
- Miejskiej Telewizji Kablowej,
- Starostwu Powiatowemu w Wąbrzeźnie.
Za profesjonalną pomoc w realizacji SPOTU dziękujemy Firmie Zduniak Studio, za zaufanie i udostępnienie ściany budynku prywatnego Panu Andrzejowi Gliwie, a przede wszystkim Fundacji Ernst&Young za umożliwienie realizacji naszych pomysłów.
Jako instytucja promująca pieczę zastępczą będziemy przybliżać temat rodzicielstwa zastępczego mieszkańcom Powiatu Wąbrzeskiego, aby pozyskiwać RODZINY ZASTĘPCZE dla dzieci potrzebujący troski i wsparcia!

  • autor: Katarzyna Derkowska - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej , data: 2024-01-17
  • Podsumownie