Wszystkie aktualności PCPR

  • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!

Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!

W ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu konkursie pn. „Pracownik Socjalny Kujaw i Pomorza” dwóch pracowników socjalnych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego otrzymało wyróżnienia za nowatorskie rozwiązania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem innowacyjnych metod pracy socjalnej, wdrażanie i realizację programów na rzecz lokalnego środowiska, w tym seniorów, dzieci i młodzieży oraz za wyróżnianie się postawa i podejściem do pracy, podejmowanie wyzwań i kreowanie zmiany społecznej w środowisku lokalnym.

Uroczysta Gala odbyła się w Tatrze Muzycznym w Toruniu 28 listopada 2023 r. pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej.

Nagrodzonymi zostały Panie Katarzyna Derkowska Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oraz Krystyna Siry Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy. Okolicznościowe statuetki, listy gartulacyjne oraz róże otrzymały Panie z rąk Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Krystyny Żejmo-Wysockiej p.o. Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Katarzyny Lubańskiej Radnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącej Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Zakończenie Gali zwieńczone zostało spektaklem muzycznym „Piękna Lucynda” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Toruniu, który dostarczył nagrodzonym i uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń.

Nagrodzonym Paniom gratulujemy inspirującej pracy na rzecz drugiego człowieka i tworzenia warunków do wdrażania nowatorskich metod w pracy socjalnej, a także promocji pozytywnego wizerunku zawodu pracownika socjalnego nie tylko na terenie Powiatu Wąbrzeskiego, ale także na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego!            

  • autor: Autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, data: 2023-11-29

Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!

  • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!
  • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!
  • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!
  • Pracownicy socjalni z Powiatu Wąbrzeskiego wyróżnieni!