Wszystkie aktualności PCPR

  • LOGO PFRON

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w ramach realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej można otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON na sport, kulturę, rekreację i turystykę osób z niepełnosprawnością. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 
 Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów zadania. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację przedsięwzięcia.
O środki finansowe można aplikować za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) oraz w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok. 27. Złożenie wniosku on-line wymaga: dostępu do internetu, konta w systemie SOW i Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu złożenia wniosku należy zarejestrować się w systemie SOW www.sow.pfron.org.pl

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 r. 

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie , data: 2023-11-07

Wstecz