Wszystkie aktualności PCPR

 • Uroczysty tort

Za nami Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Dnia 22 maja 2023 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci zorganizowanym w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie projektu pn. „Rodzina w Centrum 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, które połączone było z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze  z terenu Powiatu Wąbrzeskiego.
Pani Justyna Przybyłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie podczas przywitania gości podkreśliła, iż PCPR stara się by oprócz wspólnego świętowania rodziny zastępcze mogły zdobywać dodatkową wiedzę, by podnosić swoje kompetencje wychowawcze.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie dotyczącym trudności z którymi mogą się zmagać w rodzicielstwie zastępczym pt. „Samouszkodzenia u nastolatków. Jak przeciwdziałać”. Prelekcję poprowadził zaprzyjaźniony Pan Maciej Kluczyk wieloletni pedagog, doradca i mediator rodzinny, pełniący również funkcję rodziny zastępczej, który przekazał wiedzę naszym rodzinom o tym, że problem samouszkodzeń trzeba zrozumieć, by móc pomóc dziecku i właściwie reagować.
Na oficjalną część święta przybył Pan Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski który razem z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wręczył  podziękowania oraz kwiaty Rodzicom Zastępczym jako wyraz wdzięczności  za ich codzienną pracę na rzecz swoich podopiecznych.
Tradycyjnym punktem spotkania był tort ufundowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie, którym poczęstowano wszystkich uczestników spotkania.
Wszystkim Rodzinom Zastępczym życzymy dużo sił, wiary i nadziei w przezwyciężaniu trudności, satysfakcji i radości w codziennej opiece nad wychowankami, a Państwa wychowankom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa w domach pełnych miłości.

 • autor: PCPR Wąbrzeźno , data: 2023-05-23

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
 • Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Wstecz