Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Wąbrzeskim w 2024 r., w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu wpłynęły cztery oferty złożone przez:

  1. Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy
  2. Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz,
  3. Fundację HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza – Tatara 7, 04-474 Warszawa,
  4. Fundację INTER VIVOS, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa.

 

Oferty zostały przekazane do oceny przewodniczącemu komisji konkursowej.

 

 

drukuj (INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO KONKURSU OFERT)

  • autor: Mirosław Okrasa - Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego

Wstecz