Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

  • Paweł Sarnecki

Stanowisko ds. archiwum zakładowego Paweł Sarnecki

Pokój nr 28 parter

Nr telefonu: 56-688-24-51  
wew. 108

e-mail: czk@wabrzezno.pl

Czym się zajmuje stanowisko ds. archiwum zakładowego?

Stanowisko ds. archiwum zakładowego zostało powołane do prowadzenia archiwum zakładowego urzędu a pracownik zatrudniony na tym stanowisku pełni jednocześnie funkcję koordynatora czynności kancelaryjnych (pomaga pracownikom urzędu  w wyborze właściwych symboli i haseł klasyfikacyjnych przy rejestrowaniu spraw bieżących). 

Do najważniejszych zadań archiwum zakładowego należy przechowywanie, porządkowanie i udostępnianie przejętej dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych.

Zasób archiwum zakładowego stanowi dokumentacja wytworzona przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie oraz dokumentacja przejęta z innych podmiotów. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że z chwilą likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie do archiwum zakładowego trafiła dokumentacja osobowo-płacowa byłych pracowników SP ZOZ. Wśród niej znajdują się między innymi świadectwa pracy, kartoteki wynagrodzeń czy listy płac.

Wobec powyższego osoby zainteresowane uzyskaniem uwierzytelnionej  kopii dokumentacji osobowo-płacowej proszone są o złożenie stosownego wniosku.

Wypełniony wniosek należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w formie tradycyjnej na adres urzędu albo elektronicznej poprzez platformę ePUAP lub drogą mailową na adres: pawel.sarnecki@wabrzezno.pl .

Ważne


Informujemy, że Starosta Wąbrzeski nie jest następcą prawnym zlikwidowanego Pracodawcy (SP ZOZ), wobec tego nie możemy wystawiać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7 i innych tego typu dokumentów. 
Jedyną formą udostępnionej dokumentacji jest wykonana uwierzytelniona kopia posiadanej dokumentacji.