Inne programy

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030

W Powiecie Wąbrzeskim opracowano „Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030”.

Program przyjęto Uchwałą nr XXII/138/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wąbrzeskim na lata 2021-2030.
Głównym celem programu jest poprawa jakości życia, podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnością z Powiatu Wąbrzeskiego oraz ich rodzin poprzez minimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego, przestrzeganie ich praw,  przy aktywnej współpracy podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Obszary szczegółowe programu dotyczą: rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnością, przestrzegania praw osób z niepełnosprawnością oraz wspieranie ich rodzin.