Zajęcia klubowe w WTZ

Logo projektu:

  • logo

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż w terminie od dnia 10 października 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r. Powiat Wąbrzeski przyjmuje wnioski o przyznanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Pomoc dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany jest do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym oraz zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc jednostkom prowadzącym Warsztaty udzielana jest przez samorządy powiatowe.

Informacje na temat programu oraz procedury programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie.

  • autor: Joanna Paczkowska - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie