Dofinansowania z PFRON

W zakładkach po lewej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące:

  • możliwości uzyskania wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym m.in. na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych oraz zwrotu kosztów związanych z podjęciem studiów;
  • instrukcji obsługi SOW, czyli Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.