Bezpieczeństwo - ostrzeżenia

  • 729x308

Stopnie alarmowe - do 29 lutego 2024r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 618;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 617.
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 619.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

  • CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
  • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

drukuj (Stopnie alarmowe - do 29 lutego 2024r.)

  • autor: Treść i foto - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, data: 2023-12-01

Rodzaje stopni alarmowych w Polsce

  • Rodzaje stopni alarmowych rodzaje stopni alarmowych w Polsce
  • stopnie alarmowe w Polsce Opis stopni alarmowych w Polsce
  • stopnie alarmowe CRP w Polsce Opis stopni alarmowych CRP czyli w cyberprzestrzeni w Polsce

Wstecz