Bezpieczeństwo - ostrzeżenia

  • zachowaj_czujność Zdjęcie złodzieja z opisem zachowaj czujność

Włamania do mieszkań i domów . Zachowaj czujność!

W dniu 6 września 2023 r. w środę doszło do bardzo niebezpiecznych zdarzeń na terenie powiatu wąbrzeskiego. W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców powiatu wąbrzeskiego, aby zwracali uwagę na wszelkie, budzące podejrzenia zachowanie osób, pojawiających się w rejonie mieszkań i domów, a także na obce pojazdy zaparkowane np. przy polach lub w miejscach sugerujących dokonywanie obserwacji przez osoby znajdujące się wewnątrz podejrzanego pojazdu.

Wzmóżmy czujność sąsiedzką, nie udzielajmy informacji o sąsiadach (np. o sprawach dotyczących godzin pracy, terminach urlopu) osobom, których nie znamy, a które w ten sposób mogą prowadzić rozpoznanie miejsca, w których mogą dokonać przestępstwa.

Pamiętajmy, że obiektami szczególnie narażonymi na włamania są nowe, jeszcze niezamieszkałe domy, w których może znajdować się drogi sprzęt AGD i RTV stanowiący wyposażenie kuchni, łazienek i salonów, a także narzędzia typu wiertarki, szlifierki, piły, odkurzacze itp.
Uwagę włamywaczy coraz częściej przykuwają także zainstalowane przy domach pompy ciepła.

Naszą czujność niech wzbudzi np. wybita szyba. W ostatnim czasie na terenie naszego powiatu były zgłaszane tego typu zdarzenia. Prawdopodobnie jest to metoda włamywaczy polegająca na sprawdzeniu czy dom wyposażony jest w system alarmowy!

W przypadku zauważenia podejrzanych osób, zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów, a w uzasadnionych przypadkach niezwłocznie poinformujmy o tym Policję pod nr  telefonu 112.

 

  • autor: Paweł Sarnecki - Dyżurny PCZK, data: 2023-09-06

Wstecz