Konkursy

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Caritas Diecezji Toruńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zarząd Powiatu  w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 810.129,00 zł. 

Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

drukuj (Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną)

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie