Konkursy

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął decyzję o dofinansowaniu realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.  
W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Stowarzyszeniu „Szansa na Zdrowie” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie dofinansuje realizację w/w zadania w wysokości 1.080.171,00 zł.  
Dofinansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

drukuj (Ogłoszenie wyniku konkursu na realizację zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2024 dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych)

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie