Konkursy

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadnia publicznego na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2023 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania realizacji zadnia publicznego w ramach ogłoszonego konkursu ofert na organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.  

W związku z pozytywną opinią Komisji konkursowej wydaną w dniu 20 listopada 2023 r. Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na realizację zadania organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby pn. „Warsztaty bezpieczeństwa” dla osób z niepełnosprawnością, opiekunów i kadry z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa w świecie wirtualnym, Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie sfinansuje realizację w/w zadania w wysokości 8.000,00 zł. 
Finansowanie realizacji zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2023 r.

  • autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie