Konkursy

Ogłoszenie wyników realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie w dniu 30 sierpnia 2023 r.  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” oraz „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” pn. „Wyjazd turystyczno-krajoznawczy połączony z rehabilitacją do Krynicy Morskiej i Gdańska” przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Amazonek                                  w Wąbrzeźnie zgodnie ze złożoną ofertą w dniu 17 sierpnia 2023 r., zawarł umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert, której załącznikiem jest złożona oferta. Zadanie dotyczy organizacji wyjazdu turystycznego dla członków stowarzyszenia. 


Kwota dotacji środków publicznych wynosi 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wyjazd turystyczno-krajoznawczy połączony z rehabilitacją do Krynicy Morskiej  i Gdańska” w terminie 22-28 września 2023 r. zgodnie ze złożoną ofertą.


Czas wspierania realizacji zadania: od dnia 1września 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. 

  • autor: Justyna Przybyłowska - Dyrektor PCPR w Wąbrzeźnie

Wstecz